استاندارد مدیریت پروژه

معرفی استانداردهای مدیریت پروژه:

باتوجه  به اهمیت علم مدیریت پروژه، در سالهای اخیر استانداردهای متنوعی در این زمینه پدید آمدند. این استانداردها شامل اصول پایه ای و الزاماتی هستند که برای هدایت موفق یک پروژه یا پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه یک سازمان لازم به نظر می رسیده اند. مزیت دیگر استانداردها، ایجاد زبان مشترک است. استانداردها براساس تجربیات افراد خبره و متخصص که سالها مدیریت پروژه های مختلف را به عهده داشته اند شکل گرفته است. به عبارت دیگر یک استاندارد از دل پروژه ها پدید آمده است.

تمرکز استانداردها معمولا روی اصول کلی است و از بیان جزئیات و متدولوژی ها پرهیز می کند. زیرا این جزئیات ممکن است در هر پروژه ای متفاوت باشد.

اصطلاحا گفته می شود که استاندارد همچون یک انجیل و یا قرآن است که شامل اصول و الزامات اصلی است. اما جزئیاتی چون متدولوژی ها، طراحی فرمها ، گردش کار، نقش ها، شرح وظایف نرم افزارها و بسیاری  از این قبیل کارها که منجر به پیاده سازی الزامات یک استاندارد می شود را معمولا شامل نشده و به عهده طراحان سیستم مدیریت پروژه می گذارد.

از طرفی استاندارد شامل یک سری الزامات جامع است که رعایت تمامی آیتم های آن با توجه به گستردگی یک پروژه ممکن است. امکان پذیر نبوده و بسته به نیاز سازمان ذیربط تعیین می شود. بنابراین رعایت الزامات یک استاندارد حکم ایده آل را دارد اما لازمه دستیابی نسبی به این ایده آل، طراحی یک سیستم جامع مدیریت پروژه خاص شده با توجه به نیاز آن سازمان است .امروزه بیشتر سازمان ها نیاز به چنین سیستمی را احساس کرده اند، هرچند که دانستن یک استاندارد منجر به طراحی یک سیستم جامع مدیریت پروژه نمی شود، اما با توجه به اینکه استانداردها حاصل تلاش و تجربیات خبرگان بوده و از دل پروژه ها بیرون آمده اند، آگاهی از آنها در طراحی متدولوژی و سیستم اشاره شده، بسیار سودمند است.(۱)