تعریف پروژه

در زبان فارسی، پروژه دارای تعاریف دقیقی نمی باشد ولی طبق برخی از فرهنگ های لغت می‌توان نتایج زیر را در نظر آورد:
• در فرهنگ واژه های فارسی سره به معنای پیرنگ، برنامه معنا شده است. (۱)
• در فرهنگ لغت عمید و فارسی به معنای طرح و نقشه‌ای که برای انجام یک کار در نظر گرفته می‌شود. (۲)
• برنامه فرهنگ آکسفورد پروژه را چنین تعریف می‌کند:
o طرحی برای انجام کاری.
o تکلیفی در دانشگاه یا مدرسه که برای آن باید پژوهش شود و مطلبی نگاشته شود. (۳)
با مراجعه به منابع مختلف پروژه را می توانیم اینگونه تعریف نماییم:
یک پروژه مجموعه‌ای از فعالیتهاست که برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می‌گیرد.(۴) یا به عبارت دیگر مجموعه اقدامات و عملیات خاص که دارای روابط منطقی با یکدیگر است بوده و برای رسیدن به هدف یا اهداف معینی انجام میشود.(۵) پروژه‌ها شامل فعالیتهایی هستند که باید در تاریخ های معین ، با هزینه‌هایی معین و کیفیت تعیین‌شده‌ای به انجام رسند؛ موفقیت هر پروژه ، دستیابی توام به هر سه عامل زمان ، هزینه و کیفیت معین است و خارج شدن هر یک از سه عامل مذکور از حدود تعیین شده ، می‌تواند به انجام پروژه‌ای ناموفق و غیراقتصادی منجر شود.(۶)
پروژه از جانب برخی استانداردها نیز تعریف گشته است. استاندارد PRINCE2 دو تعریف را برای پروژه ارائه داده است که اولی به اهداف پروژه و دیگری به ویژگی‌های پروژه توجه دارد. این استاندارد از جهت اهداف پروژه را یک محیط مدیریتی که به منظور تحویل یک یا چند محصول تجاری مطابق با یک موقعیت تجاری مشخص ایجاد شده است، تعریف می‌­کند و در جای دیگر و با توجه به ویژگی‌های پروژه آن را یک سازمان موقتی که باید یک نتیجه منحصربه‌ فرد و از پیش تعیین شده را با یک زمان از قبل تعیین شده و منابع مشخص، ایجاد کند، می­‌داند. استاندارد PMBOK یک پروژه را تلاشی موقتی که به منظور تولید محصول، خدمت یا نتیجه‌ای منحصربه‌فرد انجام می­‌گیرد، می‌­داند. و بر اساس تعریف استاندارد ICB پروژه یک عملکرد محدود شده توسط زمان و هزینه برای دست‌یابی به تحویل شدنی‌های تعریف شده (محدوده تعریف شده برای برآوردن موضوعات پروژه) براساس استانداردهای کیفیت و الزامات است قابل توجه است که همه این استانداردها محدودیت زمان، هزینه(منابع) و موقتی بودن را درکنار تولید یک محصول مشخص و منحصربه‌فرد مورد توجه قرار داده‌اند. (۷)
طبیعت موقت پروژه در مقابل کسب و کار معمول (business) و یا عملیات (operations) قرار می‌گیرد که به صورت توابع فعالیت (functional activities) تکرار شدنی، دایمی و یا نیمه دایمی برای تولید محصولات و خدمات انجام می‌شوند. در عمل مدیریت این دو سیستم کاملا متفاوت می‌باشند و هر کدام نیاز به توسعه مهارت‌ها و استراتژی‌های مدیریتی مختلف هستند.(۸)

 


مراجع:

۱-(واژه یاب فرهنگ واژه های فارسی سره،پروژه، از سایت http://www.vajehyab.com/sereh/).

۲-(واژه یاب, فرهنگ لغت عمید، پروژه، از سایت http://www.vajehyab.com/amid ).

۳-(,Definition of project in English، Oxford Dictionaries ,from http://www.oxforddictionaries.com).

۴- (شیرمحمدی(۱۳۹۰) پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران).

۵-(تعریف و مفهوم پروژه(۱۳۹۰)گروه مطالعاتی طلوع.)

۶- (پروژه چیست؟مدیریت و کنترل پروژه به چه معناست؟(۱۳۸۶) برگرفته از سایت پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران ).

۷-( آلادپوش،۱۳۷۷، مفاهیم و کلیات دانش مدیریت پروژه،انتشارات حامی).

۸-(مدیریت پروژه چیست؟(۱۳۹۳) پارگراف دوم ، از سایت پایگاه مکانیزم)