ویژگی های مدیریت پروژه

مدیریت پروژه زبان مشترک ایجاد می کند. روشن ساختن این موضوع حائز اهمیت است که مدیریت و کنترل پروژه یک وسیله مچ گیری و کیفری از پیمانکاران نیست و وسیله ای برای کمک است نه اسلحه ای برای حمله به دیگران. ذینفعان یا افراد درگیر در پروژه دارای تخصصها، پستها، و ایده ای متفاوت هستند بنابراین نیازمند زبان مشترکی هستند تا بوسیله آن نیازها و خواسته هایشان را بطور شفاف بیان نموده و تلاش در جهت تامین این نیازها را اندازه گیری کنند. این زبان مشترک مدیریت پروژه است. بسیاری از اوقات پیمانکاران به خوبی به تعه...
بیشتر

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه  (project management)  شامل: برنامه‌ریزی (planning)، سازمان دهی (organizing)، ایمن‌سازی (securing)، مدیریت (managing)، رهبری (leading) و کنترل (controlling) منابع برای رسیدن به اهداف پروژه می‌باشد چالش اصلی مدیریت پروژه رسیدن به تمام اهداف پروژه و هم‌زمان عمل به تمام قید‌های مورد توافق اولیه است. قیدهای اولیه شامل اسکوپ یا حدود (scope)، زمان، کیفیت و بودجه هستند. چالش بعدی که به تلاش بیش‌تری نیاز دارد شامل بهینه‌سازی و تخصیص ورودی‌های مورد نیاز و یک‌پارچه‌سازی آن‌ها برای رسیدن به...
بیشتر

استاندارد مدیریت پروژه

معرفی استانداردهای مدیریت پروژه: باتوجه  به اهمیت علم مدیریت پروژه، در سالهای اخیر استانداردهای متنوعی در این زمینه پدید آمدند. این استانداردها شامل اصول پایه ای و الزاماتی هستند که برای هدایت موفق یک پروژه یا پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه یک سازمان لازم به نظر می رسیده اند. مزیت دیگر استانداردها، ایجاد زبان مشترک است. استانداردها براساس تجربیات افراد خبره و متخصص که سالها مدیریت پروژه های مختلف را به عهده داشته اند شکل گرفته است. به عبارت دیگر یک استاندارد از دل پروژه ها پدید آمده است. تم...
بیشتر

تعریف استاندارد

معنی لغوی استاندارد: کلمه استاندارد  در اصل کلمه ای است انگلیسی و مترادف با پرچم و علم بوده است. ش اید این وجه تسمیه از آن جهت بوده است که پرچم یا علم افراشته در میان لشکر به عنوان شاخص برای افراد لشگر بوده است و نشانی از پیروزمندی یا شکست را به همراه داشته است. این معنی، هنوز در زبان انگلیسی باقی است چنانچه علمدار لشگر و مجازا رهبر گروه را حامل استانداردمی گویند. اصل کلمه استاندارد stand به معنی ایستادن مرتبط می شود و در فرانسه باستانی واژه استاندارد با استاندارد به معنی پرچم بوده است. در زم...
بیشتر

مقایسه یک پروژه با فرآیند تولید و عملیات

برای درک بهتر ویژگی های یک پروژه آنرا با فرآیند تولید و یا عملیات مقایسه میکنیم. از منظر شباهت  هردو توسط افراد اجرا می شوند ، محدودیت استفاده از منابع وچود دارد و برنامه ریزی و کنترل و اجرا ضورت می پیرد.(۱) با این تفاوت که در فرآیند تولید و عملیات ، یک محصول به دفعات تولید می شود اما در پروژه یک محصول می سازید و بس.   اگر بخواهیم یک سیستم خبره برای تشخیص مدل مناسب برنامه ریزی با قوانین اگر... آنگاه... طراحی کنیم، می توان از نمودار زیر کمک گرفت:   البته در شکل فو...
بیشتر

چرخه عمر پروژه

بطور کلی سه نوع چرخه عمر به قرار زیر وجود دارد: چرخه عمر پروژه یا فاز ساخت. چرخه عمر بهره برداری یا تولید یا فاز تولید. چرخه عمر محصول. چرخه عمر پروژه همان فاز ساخت پروژه می باشد.در این فاز معمولا هزینه های زیادی پرداخت می شود.یک پروژه موفق پروژه ای است که این فاز را در زمان و هزینه تعیین شده تکمیل کند. برای تحقق این بخش باید تکنیک های مدیریت پروژه همراه با کنترل صحیح و به هنگام پیاده سازی شود تا اگر مشکلی بود در فاز برنامه ریزی اصلاح گردد. چرخه عمر بهره برداری همان فاز تولید بوده ...
بیشتر

عناصر پروژه

۶ عنصر اصلی پروژه عبارتند از: ۱- زمان: پروژه باید طوری برنامه ریزی گردد که در زمان مقرر به هدف تعریف شده برسد . ۲- منابع: برنامه پروژه باید بگونه ای باشد تا منابع به درستی به فعالیت ها تخصیص داده شوند. ۳- هزینه: هزینه های پروژه در فرآیند برنامه ریزی برآورد می شوند و سپس فعالیت ها بودجه بندی می گردند. ۴- ریسک: ریسک های احتمالی پروژه باید پیش بینی شوند برنامه ریزی براساس آنها صورت بگیرد و پروژه خوش بینانه انجام نگیرد تا در صورت بروز مشکل بنوان آن را مدیریت کرد. ۵- محدوده: فعالیت ها و فرآیندها...
بیشتر

ویژگی های پروژه

هر پروژه دارای ۱۳ ویژگی اصلی به شرح زیر است: ۱-        پروژه یک کار منحصر بفرد،جدید و غیر تکراری است. ۲-        پروژه برای تحقق یک نتیجه عینی انجام می شود که بعد از اتمام پروژه این نتیجه در قالب یک محصول، ارائه خدمت یا تعهد باید بطور مشهود قابل تحویل باشد. ۳-        پروژه موقتی است، یک نقطه شروع و پایان مشخص داشته و زمان آن نامحدود نیست. ۴-        برای تحقق این نتیجه باید بتوان پروژه را به بسته های کاری مشخص غیرتکراری و گسسته ای تقسیم کردکه هر یک از آنها دارای زمان محدودی بوده و روابط و وابس...
بیشتر

تعریف پروژه

در زبان فارسی، پروژه دارای تعاریف دقیقی نمی باشد ولی طبق برخی از فرهنگ های لغت می‌توان نتایج زیر را در نظر آورد: • در فرهنگ واژه های فارسی سره به معنای پیرنگ، برنامه معنا شده است. (۱) • در فرهنگ لغت عمید و فارسی به معنای طرح و نقشه‌ای که برای انجام یک کار در نظر گرفته می‌شود. (۲) • برنامه فرهنگ آکسفورد پروژه را چنین تعریف می‌کند: o طرحی برای انجام کاری. o تکلیفی در دانشگاه یا مدرسه که برای آن باید پژوهش شود و مطلبی نگاشته شود. (۳) با مراجعه به منابع مختلف پروژه را می توانیم اینگونه تعریف ن...
بیشتر

مقدمه

در زبانهای گوناگون و حتی در سازمانهای مختلف در مورد واژه‌هایی همچون برنامه، طرح یا پروژه، اختلافات لغوی، معنایی و قانونی وجود دارد؛ از این رو چهارچوب آنان روشن و آشکار نیست و گاه به جای یکدیگر نیز استفاده می‌شوند .آرمانها و اهداف تعیین‌شده حکومت در سطح برنامه‌ریزی بلندمدت یا استراتژیک، برنامه (Plan)نامیده می‌شود که این برنامه‌ها دارای اهداف کیفی می‌باشند. مانند برنامه توسعه صنایع شیمیایی، برنامه توسعه شبکه راه‌های کشوری؛ دستیابی به این اهداف و آرمانها در یک فاصله زمانی بلندمدت که معمولا بین ده ت...
بیشتر